Club tennis i pàdel Lloret

Inscripcions escola

Tennis i padel HEAD

    Dades de l'alumne Per a menors Autorització Autoritzo el meu fill/a a participar en l'escola de tennis o pàdel del CTLL o CPLL.
    Alta de Tennis Alta de Pàdel Autorització de la llei de protecció de dades i drets d'imatge
    Queda informat que les dades personals que se sol·liciten són necessaris per a la prestació dels nostres serveis professionals, i s’incorporaran al corresponent fitxer de CLUB PÀDEL i TENNIS LLORET societat responsable d’aquest fitxer situat en Ramon Casas, 9 de Lloret de Mar, podent el signant exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària. El signant presta per tant la seva conformitat a la recollida de dades, així com a la cessió per a les indicades finalitats que pugui ser realitzada entre l’Entitat i altres societat relaciona- des amb la contractació dels serveis de l’empresa objecte dels serveis prestats pels mateixos o auxiliars d’aquests en els termes previstos en la indicada Llei.
    Dades bancàries He llegit i accepto la política de privacitat.
    Desplaça cap amunt